Postránecký je ale především vynikající divadelní herec s širokým rejstříkem výrazových prostředků od frašky, v níž uplatňuje své mimořádné pohybové, mimické i gestické schopnosti, až po role charakterní a tragické.

Šedesátku oslaví po představení Jiráskovy Lucerny v pražském Národním divadle, jehož členem je od roku 1979. "Raději bych hrál než slavil," řekl Právu herec, který na své domovské scéně není příliš obsazován.

Na svém kontě má řadu výrazných rolí - Čtrnáctý hrabě Guerney v Městských divadlech pražských,v Národním divadle Edgar v Králi Learovi, krejčí Fiala z Našich furiantů, jehož v Macháčkově režii proměnil ze směšné figurky v tragikomickou postavu, Valdštejn v Daňkově Vévodkyni valdštejnských vojsk po boku Josefa Kemra, Kubánek v Šamberkově Éře Kubánkově.

Postránecký je členem prezídia Herecké asociace a kromě filmu a televize se uplatňuje i jako režisér. "V této sezóně mě čeká krásná režie, ale z pověrčivosti neprozradím jaká," řekl Postránecký Právu.