Technický plán přechodu (TPP) je jakýmsi jízdním řádem digitalizace. V první fázi - do postupného vypnutí analogového vysílání v celé ČR v červnu 2012 - počítá s výstavbou čtyř celoplošných sítí vysílačů pro digitální TV vysílání. V nich bude prostor pro zhruba 16 až 20 televizních stanic, včetně stávajících, proti současným čtyřem celoplošným analogovým.

V další fázi po úplném vypnutí analogové televize vznikne několik dalších sítí, které budou zčásti určeny opět pro DVB-T a také digitální rozhlas. O dalším využití uvolněných kmitočtů by měla rozhodnout odborná diskuse, kterou se snaží vyvolat Český telekomunikační úřad. V úvahu přichází sítě pro televizní vysílání pro mobilní telefony, rozšíření přístupu k širokopásmovému internetu a další varianty.

Pokud by se Nova a Prima k plánu přechodu nepřihlásily, znamenalo by to podle národního koordinátora pro přechod k digitálnímu vysílání Zdeňka Duspivy problém. Ten by se netýkal ani tak výstavby prvních čtyř sítí, ale zejména výstavby těch dalších po úplném vypnutí analogu.

"Byla by to komplikace právě pro ty závěrečné fáze. Byl by problém se stavbou i prvních čtyř sítí v některých oblastech," řekl Duspiva s tím, že každopádně bude fungovat síť vysílačů pro veřejnoprávní média Českou televizi a Český rozhlas. V případě odmítnutí Novy a Primy by se musel také upravit současný TPP.

Prima bude mít větší pokrytí

Nova a Prima mají licence pro analogové TV vysílání do roku 2017, respektive 2018. Pokud by se k plánu přechodu přihlásily, zavážou se tím dobrovolně vrátit své analogové kmitočty a vznikne tak prostor pro další digitální sítě budované po vypnutí analogu.

Za vrácení analogových kmitočtů a přistoupení k TPP dostanou jako kompenzaci po jedné licenci k dalšímu kanálu navíc. Tím, že se vzdají svých analogových kmitočtů, totiž umožní v budoucnu nástup nových stanic, a tedy své konkurence.

"Kdyby se nepřihlásila žádná z těch televizí nebo jen jedna, tak je to spíše marketingově špatně, že někdo bude proti. Nespojí se síly z hlediska propagace, komplikace to bude i z hlediska diváka i pro informační kampaň - říkat, že někdo jde a někdo nejde," podotkl Duspiva.

Podle jeho soudu ale obě televize k TPP přistoupí. Například v případě Primy proto, že v digitální síti bude mít mnohem větší pokrytí než dnes, které celoplošně nedosahuje 80 procent, kdežto v digitálu to bude přes 90 určitě. "Nova se také zřejmě přihlásí, i když čekáme, že si dá ještě nějaké podmínky," dodal.