Redaktor Pavel Kohn nepřestal po dvacet let pátrat, kdo je autorem vzrušeného, bolestného zpěvu šesti týdnů po srpnovém vpádu armád dusících národní svobodu. „Básní Ruce Goliášovy jsem byl tehdy, hned po jejím prvním přečtení, nadšen a ohromen,“ přiznal se v roce 1990 Pavel Kohn.

„Bylo mi jasné, že ji napsal český básník z halasovského, holanovského či seifertovského rodu. Anebo někdo, kterého zdrcující životní zážitek někým takovým udělal. I to se – snad – za jistých výjimečných okolností může stát. Musel to však být nicméně člověk velice znalý a poučený, zcela spontánně se takového výrazu, tvaru a obsahu nedosahuje,“ dodal.

Jméno původního autora získalo poseltsví po roce 1990

Poselství stylu Apollinairova Pásma získalo jméno původního autora po vydání v roce 1990. „Ten úder přišel, když jsem otevřel časopis Tvar,“ přiznal se skutečný Jan David – básník, dramatik, režisér Miloš Horanský.

„Vzal jsem rukopis, který jsem měl ve svém archívu, a přepadl mě takový zvláštní radostný úžas, a pak jsem si šel koupit do Spisovatele na Národní tu knížku. To je naprosto nepopsatelný zážitek, to se v životě nedá prožít dvakrát,“ dodal tehdy.

Čas dávno odvál nevítaná vojska, napsal editor. Co neodvál, je hněv a hořkost v srdcích a myslích pamětníků, stejně jako Horanského verše, patřící k tomu nejlepšímu, co v české literatuře na téma srpen 68 vytrysklo.

Miloš Horanský, Jan David: Ruce Goliášovy,
Ruce Davidovy Akropolis, 64 stran, 169 Kč