Tříhodinového pravoslavného obřadu se kromě vdovy Natalije, synů a dalších příbuzných zúčastnilo několik stovek lidí, obyčejných i známých, včetně ruského prezidenta Dmitrije Medveděva. Ten kvůli pohřbu přerušil svoji dovolenou, kterou tráví na řece Volze. Šéf státu položil květy u rakve a vyjádřil soustrast vdově, pak vhodil hrst půdy do hrobu.

Patriarcha ruské pravoslavné církve Alexij II. se pohřbu kvůli nemoci nezúčastnil, sloužit bohoslužbu poslal svého vikáře a jmenovce, arcibiskupa Alexije. Patriarchovi adresoval před pěti lety sám Solženicyn své přání být pochován uprostřed klášterního hřbitova.

Se spisovatelem, který sám zažil a pak i popsal strasti vězeňských táborů a zločiny komunistického režimu, se rozloučily tisíce lidí, včetně ruského premiéra Vladimira Putina či bývalého sovětského prezidenta Michaila Gorbačova, již v úterý. Tehdy byla otevřená rakev vystavena v sále Ruské akademie věd, i s vojenskou stráží. Putin se také vyslovil pro to, aby se Solženicynovi dostalo více místa v učebnicích, protože "vštěpil společnosti odpor proti jakékoliv tyranii".

Chrám nebyl pro rozloučení dost velký

Vzdát poslední poctu bylo možné i během noci v Donském klášteře, kdy u rakve bděli žáci duchovního semináře. Místo v chrámu nestačilo množství zájemců o účast na obřadu. Rakev pak z chrámu vynesli armádní důstojníci, vojenská stráž vypálila i čestné salvy.

"Byl to příliš složitý a rozporuplný člověk, než aby se dalo jednoduše říci, že byl svědomím Ruska. Byl vždy sám sebou, a proto byl vždy nepohodlný moci. Pro mne byl hlavně ztělesněním vnitřní svobody. Byla by chyba vztyčit mu pomník a zapomenout," řekl Jurij Čornyj, který se jako mnoho dalších Moskvanů přišel se svým spisovatelem rozloučit.

"Je třeba vzdát poctu velikému člověku. Tací nám chybějí, za komunismu je zlikvidovali. Národ bez hlavy touží po vládě silné ruky, zatímco zapotřebí by byla vláda chytré hlavy," řekla starší žena, která si nepřála být jmenována. "Byl to prvý člověk, který napsal o tom, o čem druzí mlčeli. Jsem hrdá na to, že žil v Rusku," uvedla další Moskvanka.

I přes státní pocty, vzdávané zesnulému, ruské televize kvůli úmrtí a pohřbu nezměnily svůj program, ani nebyl vyhlášen státní smutek. Hřbitov v Donském klášteru slouží od 17. století jako místo posledního odpočinku známých osobností. Před třemi lety zde byly s vojenskými poctami uloženy ostatky bělogvardějského generála Antona Děnikina, který na počátku minulého století bojoval s bolševiky a zemřel v emigraci.