Chris Kuzneski: Znamení kříže Tři novodobá ukřižování - šílenství, nebo boží znamení?

První oběť je unesena v Itálii a poté o patnáct set kilometrů dále ukřižována. Druhý den se opakuje tentýž zločin - tentokrát v Asii a Africe. Tři různé kontinenty, ale jeden a ten samý brutální vzor: někdo napodobuje ukřižování Krista.
Jonathan Payne a David Jones jsou ve Španělsku zatčeni za zločiny, jichž se dopustili během svého působení ve vojenských službách. Naštěstí pro ně CIA sjedná dohodu: všechna obvinění budou stažena, když pomohou dopadnout doktora Charlese Boyda, mistra zloděje, který zcizil některé z nejvzácnějších pokladů Evropy.

Dvojice se pouští do pátrání, aby zjistila, že Boyd není jen zločinec. Je také jedním z nejlepších světových expertů na starověký Řím a stojí na pokraji objevu, který by mohl od základu změnit principy křesťanství. JOTA, 496 str., 328 Kč

Alena Ježková: Prahou kráčí lev


Prožijte poetický příběh z magické Prahy, ve kterém kluk David a jeden pražský holub hledají ztraceného Žlutého lva. Čeká je přitom spousta dobrodružství a zvláštních setkání – s rytířem Bruncvíkem, zákeřným kocourem, kamennou Mořskou panenkou, denním strašidlem či rabínem Löwem. Zbude jim i čas na to, aby ochutnali vodnickou zmrzlinu, zaskákali si na kočičích hlavách, zacinkali písničku na zvony a povozili se parníkem po Vltavě.

I dětskýma očima lze poznávat historické krásy Prahy. Umožní vám to právě kniha Aleny Ježkové, uznávané české spisovatelky populárně naučných knih o české historii. Krásné jsou koláže Michaely Kukovičové.

PRÁH, 2008, 299 Kč

Jaromír Slušný: Historie mučení
Kniha se zamýšlí nad historií a charakteristikou krutých trestů a mučení, popisuje nejrůznější mučicí nástroje, konkrétní případy, činy a osudy odsouzených. Přináší fakta o mučicích praktikách, jež byly v minulosti hojně používány. Bičování a palicování, skřipec, drcení kostí, trhaní těla rozžhavenými kleštěmi, škrcení a stahování provazem…

Termín „mučení“ současně v sobě zahrnuje širokou škálu využívaných metod, účelů nebo prostředků, přičemž ono samotné je jen jednou ze součástí pojmu násilí, které lze použít nejenom proti jednotlivci, ale i proti skupině osob, širokým vrstvám obyvatelstva či celým národům. Kniha nabízí i bohatý obrazový materiál.
Nakladatelství
XYZ, 2008, 399 Kč

Jaroslava Janáčková: Božena Němcová
Příběhy, situace, obrazy

Publikaci tvoří soubor studií věnovaných vybraným otázkám života a tvorby Boženy Němcové – její korespondenci, povídkám a románům – které uvádí do kontextu s českým literárním životem poloviny 19. století i s nadnárodními kulturními procesy doby (vztahy ke Slovensku, počátky emancipačního hnutí žen, recepce západního venkovského románu).

V souboru se prolíná pohled literárněhistorický, biografický i kulturněhistorický. Řada studií je zde publikována poprvé, další byly po začlenění do souboru podstatně přepracovány. Koncepce souboru polemizuje s formálními a strukturalistickými školami literární vědy 20. století.
Academia, 2008, 328 str., 260 Kč