Také o tom napsal v roce 1880 scénku, již by mu o století později mohla závidět i televarietní dvojice Bohdalová–Dvořák.

Když už jsme doma, tak připomenu, že Twain navštívil Rakouskou továrnu na zdraví (název povídky), totiž Mariánské Lázně v Čechách, kde po dvou týdnech zjistil, že kdyby byl mrtvý, určitě by mu bylo o něco hůř.

O strašlivém jazyce německém

A tohle tvrzení, dostatečně optimistické i pro dnešní lázeňské hosty a pacouše, doprovodil nadějí: Doufám, že se mi vrátí alespoň tolik chorob, abych zase cítil, že žiju, a tolik mých zlozvyků, aby život stál za to.

I v Marienbadu se mohl přesvědčit, jak jsou některá německá slova dlouhá. Pokusím se přeťukat aspoň jeden příklad z jeho povídky O strašlivém jazyce německém a žádnou hlásku nevynechat. Takže: Generalstaatsverordnetenversammlungen.

To přece nejsou slova, to jsou abecední procesí! podivil se Mark Twain – a já se podivuji, že tahle povídka a přednáška nazvaná Několik poznámek k onanologii se dostávají k českému čtenáři poprvé až nyní.

Méně známé Twainovy texty

Dluh teď napravuje nakladatelství Pistorius & Olšanská, které ve výboru méně známých Twainových textů Jak zahnat splín představuje amerického klasika neklasicky: v mladých překladech patnácti studentů Ústavu translatologie při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Hemingway o díle Marka Twaina jednou řekl: Nic lepšího jsme nikdy předtím neměli… a nic tak dobrého nemáme dodneška.

Tón je nadnesený, ale stvrzuje skutečnost, že dobrý humor nestárne – zvlášť když je trochu zlý. Jen si zkuste na chvíli představit Prahu Jana Nerudy a Karoliny Světlé, kam přijede slavný Američan v bílém obleku a v nějaké měšťanské Besedě začne přednášet:

Chtěl bych vás varovat před koníčkem zvaným samohana, jemuž se podle mých zjištění tak náruživě oddáváte. Všichni velcí mužové od starověku do dnešních dnů, píšící o zdraví a morálce, se tomuto velkolepému předmětu museli postavit…

Robinson Crusoe přiznává: Těžko slovy vypovědět, za co všechno vděčím téhle milé dovednosti. Královna Alžběta prohlásila: Pevnější hradbu panenství nenaleznete. A věčně živý Franklin říká: Míru dosáhneš nejlépe honimírem.

Mně nezbývá než dodat: Tak to chodí… A upřesnit, že svou onanologickou úvahu proslovil Mark Twain ve frivolní Paříži v roce 1879!