Světová premiéra projektu se uskutečnila 3. června v rumunském Sibiu v rámci Sibfestu. Do Ostravy soubor přijíždí z polské Bytomi, kde se účastní prestižního festivalu současného tance.

Příběh dvojníka vzkříšeného Lazara je ztvárněn se scénickou permutací biblických symbolů (příběhu o zrození Adama Kadmova a Lilith, proroctví Jeremiáše o příchodu Spasitele a vzkříšení Lazara) a s využitím netradičního postupu vyprávění tzv. asociativním střihem, kdy jednotlivé scény jsou spojovány na základě volných souvislostí a tzv. dvojitého kódování.

Je to jedna z největších a nejnáročnějších inscenací v historii souboru, která pracuje s pyrotechnikou a dalšími komponenty do podoby strhující podívané.