Legendy v exilu je první kniha sebraných příběhů, v níž se Zlý vlk z pověření své nadřízené Sněhurky ujímá případu Nežila šťastně až do smrti, tedy krvavé vraždy Růženky. Celá série samozřejmě není pro děti už jen proto, že nejvíce těží z rozporů našich představ o pohádkových bytostech, které se chovají jako… my.

Nejde ovšem o parodii, i když k ní občas mírné sklony má. Vládne tu přímočarý cynismus, přisuzující známým bytostem nelichotivé charakterové rysy. I humor je ve stejném duchu. Naopak možnosti hlubších příběhových hrátek a mytologických odkazů jsou zatím využity jen mírně.

Kniha je překvapivě první komiksovou detektivkou tradičního stylu, a to včetně závěrečné „scény v salónu“. Vražda je skutečně lidská – motivy primitivní, ale vyřešit následky bez krveprolití bude problém. Komiks není akční, ani nedojde na spektakulární projevy nadpřirozené moci postav. Místo toho v závěru cyničnost dosáhne vrcholu a zanechá opravdu nepříjemný pocit jak ve většině zúčastněných, tak čtenáři.

Stejně jako tomu často je i v našich životech. Komiks oplývá příjemně realistickou mainstreamovou kresbou a koncová povídka více odkrývá potenciál celého světa. I proto se vyplatí sledovat další pokračování.


Bill Willingham, Lan Medina a další: Mýty 1 – Legendy v exilu

Překlad: Viktor Janiš. Netopejr, Praha 2008. 128 stran.