Do roku 1976 byl obraz vystavován v galerii Clauda Bernarda tamtéž, odkud ho koupil soukromý sběratel z Francie. Dílo od té doby nebylo na veřejnosti ke spatření.

Francis Bacon se narodil v roce 1909 v Dublinu anglickým rodičům a jeho dávným předkem byl prý filosof Francis Bacon, který působil na dvoře královny Alžběty I. Bacon ve svých prvních malířských pokusech vycházel z Nietszcheho filosofie. Profesionálně začal malovat až později. Jeho díla jsou tvořena prostou technikou, obsahují však výraznou deformaci a ostré linie. Často se inspiroval technikou starých mistrů, známé jsou hlavně obrazy papeže Innocenta X. podle Velázqueze.

Bacon byl také předchůdcem nové figurace šedesátých let. Triptych Tři studie pro vlastní portrét je jedním z mála děl, která vznikla v Paříži. Pochází z období Baconova zármutku ze smrti milence George Dyera. Ten zemřel během malířovi pařížské retrospektivní výstavy v roce 1971.

Touha po utrpení 

Baconův přítel a životopisec Michael Peppiatt popsal jeho životní situaci na začátku 70. let jako směsici nemocnosti, pocitů viny a touhy po utrpení. Právě z těchto podnětů vznikl vydražený triptych.

Bacon maloval autoportréty již dříve. Ty nejrannější se inspirovaly Van Goghem. V 60. letech, kdy ho opustilo několik blízkých přátel, začaly mít jeho autoportéty morbidní nádech. Ale až po smrti milence, kdy už neměl vůbec nikoho, se jimi stal posedlý. Znamenaly pro něj, stejně jako pro Rembrandta, pohled do vlastní duše, lidského existencialismu a na všudypřítomnou smrtelnost.

Díla Francise Bacona v poslední době trhají rekordy ve světových aukčních síních. Jeho triptych z roku 1976 byl v první polovině května vydražen v newyorském aukčním domě Sotheby`s za 86,2 miliónu dolarů (asi 1,3 miliardy korun). O tři měsíce dříve vydražila londýnská aukční síň Christie`s jiné dílo tohoto umělce za 26,3 miliónu liber (800 miliónů korun). Pilar Ordobasová, ředitelka Christie`s pro poválečné a současné umění, si pochvaluje, že tyto částky ukazují na pokračujícící důvěru na světovém trhu s uměním.