Saská metropole se letos rozhodla pro čínskou sezónu. Zřejmě nejatraktivnější expozici se stane přehlídka nazvaná Zlatý  drak - Bílá orlice, která má představit čilou kulturní výměnu mezi císařským dvorem v Pekingu a dvorem saských kurfiřtů v době baroka.

Na tuto výstavu by do Drážďan měly dorazil i vybrané poklady z čínského Zakázaného města a k vidění tu budou od 11. října 2008 do 11. ledna 2009 (podrobněji k čínským výstavám v Sasku www.skd-dresden.de).