Zrušit soutěž Janečkovi doporučila sedmičlenná výběrová komise. Do soutěže se přihlásily tři účastníci - České Radiokomunikace, slovenská Tri R a firma Bohemia Royal. Vítězná společnost měla dostat smlouvu na třináct let a počítat s příjmem od ČT v částce 200 až 400 miliónů korun ročně.

Firma Bohemia Roayal byla ze soutěže vyřazena, protože nesplňovala kvalifikační předpoklady. Společnost se ale obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jak informovalo Právo 26. června.

Výběrová komise doporučila Janečkovi, aby projednal s Českými Radiokomunikacemi změnu částí návrhu smloouvy, které komise shledala chybnými a aby vyzval k jednání i slovenskou Tri R kvůli řešení regionálního pokrytí.