„Význam Dnů lidí dobré vůle stále roste. Staly se tradicí, čímsi trvalým, co dlouhodobě přitahuje lidi a nabízí možnost osobních kontaktů a poznání, ale i setkání s křesťanským prostředím,“ říká arcibiskup Jan Graubner.

K programu Dnů lidí dobré vůle patří akce Velehrad dětem, jenž letos zve všechny děti i jejich rodiče k poslechu Rádia dobré vůle. Vysílat se bude živě z prostranství před bazilikou, ale i přes internet prostřednictvím stránek www.velehrad2008.cz.

V archeoskanzenu v Modré si ekologické organizace připravily informačně-vzdělávací program, jehož prostřednictvím se nenásilnou formou snaží poukázat na nezastupitelnou roli ekologie v každodenním životě člověka.

V prostorách Stojanova gymnázia zase lze navštívit výstavy fotografií Jindřicha Štreita či pásmo zachycující život papeže Benedikta XVI. Svou činnost zde představí také nejrůznější neziskové organizace.

Závěr s Pehou a Farnou

Dny lidí dobré vůle vyvrcholí 4. července Koncertem lidí dobré vůle, na kterém vystoupí mimo jiné Petr Bende, Ewa Farna, Czech virtuosi Brno, dětský sbor Kantiléna či slovenská skupina Peha.

Během koncertu budou představeny tři charitativní projekty, na které lze přispět zasláním sms ve tvaru DMS VELEHRAD na číslo 87777. Výtěžek ze sbírky bude rozdělen rovným dílem mezi tři neziskové organizace.