Kniha obsahuje Píseň o smrti a soudném dni, Píseň o mukách pekelných a Píseň o slávě nebeské a je specifickou Váchalovou parafrází textů známého jezuity. Váchal ji vytvořil technikou perokresby a akvarelu.

Vzhledem k tomu, že vytvořil pouze jediný exemplář, jedná se o dosud téměř neznámé dílo tohoto významného malíře a grafika, uvedla Marie Böhmová z nakladatelství Paseka. Soubor stojí 1140 korun.

Po třinácti letech od velké výstavy v Praze se Váchalovo dílo dočkalo další velké přehlídky. V rámci 4. ročníku cyklu Smetanova výtvarná Litomyšl začala na tamním zámku expozice s názvem Josef Váchal – Mezi Bohem a Ďáblem. Z rozsáhlé umělcovy činnosti upozorní zvláště na jeho malbu. V souvislosti s výstavou vydává Paseka nový katalog Váchalova díla nazvaný Josef Váchal 1884–1969, Mezi Bohem a Ďáblem.