Návštěva japonského myslitele je velkou událostí z pohledu filosofického i kulturního. Fumon S. Nakagawa Roshi patří mezi nejvýznamnější představitele zenového buddhismu v Evropě, jmenovitě tradice Sótó.

"Vystudoval filozofii a buddhologii v Tokiu. V roce 1970 byl vysvěcen na mnicha. Klášterní vzdělání získal v hlavním chrámu tradice Sótó - Eiheiji. Od roku 1979 misijně působí v Německu, kde v roce 1996 založil v bavorském Eisenbuchu zenové centrum Daihizan Fumonji. Mezi zvláštnosti tohoto kláštera patří i jeho architektonický styl, v němž se s neopakovatelnou vyvážeností snoubí bavorské rustikální motivy s prvky japonské chrámové architektury," uvedla za pořadatele Marcela Kočandrlová.

Po přednášce povede japonský host dva dny meditační soustředění, tzv. retreat, což je kombinace meditačních period, recitace súter, výuky a meditativní hry a poslechu flétny shakuhachi.

"Zvláštností tohoto retreatu je, že proběhne v Koleji sv.Ignáce v Ječné ulici 2, která patří jezuitskému řádu. Je to důkazem otevřenosti jezuitského řádu jiným kulturním a náboženským impulsům. Velkou osobností současného jezuitství v Čechách je ostatně profesor Ludvík Armbruster, děkan KTF UK, který sám působil po pět desetiletí v japonské jezuitské misii," dodává Kočandrlová. Další podrobnosti naleznete zde.

Buddhismus v ČR

V Česku existuje několik meditačních center zastupujících různé buddhistické odnože. Buddhismus je však u nás často mylně chápán jako náboženství v evropském smyslu slova. Buddhisté sami ho vidí spíše jako "soubor nástrojů, které nám umožňují vidět věci takové, jaké doopravdy jsou, teď a tady."

Buddha není bůh, ale člověk, který se narodil před asi 2560 lety v Indii jako princ. Když pochopil pomíjivost materiálního světa, vydal se na cestu, aby našel učení, které by ho uspokojilo. Setkal se s mnoha náboženskými učiteli, ale viděl, že žádné z dogmat nevede k cíli. Ve 35 letech po dlouhé hluboké meditaci dosáhl stavu osvícení.