V průběhu času pevně etablovaná programová sekce Dny kritiků Variety: “Evropa nyní!” bude opět v letošním roce prezentována v těsné spolupráci s mezinárodním odborným časopisem Variety, s MFF Karlovy Vary a s evropskou organizací pro podporu evropského filmu European Film Promotion (EFP). Finanční záštitu pro tuto akci zajišťuje program Evropské unie MEDIA a deset podílejících se členů European Film Promotion.

Filmový festival v Karlových Varech je nejdůležitější filmový festival s mezinárodním renomé v zemích střední a východní Evropy. Je to festival, který přivádí na jedno místo mezinárodní filmový průmysl a média z východní a západní Evropy. Je považován za místo setkání a fórum mladých filmařů z celé Evropy.

Zakladatel programové sekce Dny kritiků Variety a výkonný ředitel časopisu Variety Steven Gaydos zdůrazňuje, že v tomto roce se v programu opět odráží tvůrčí síla evropských režisérů: „Jak ukazuje celá řada ocenění evropských filmařů z Cannes – mnohým z nich ještě nebylo ani čtyřicet let – evropský film zažívá právě nyní tvůrčí rozmach. Možná, že nejlepší místo na světě, kde je možné ukázat žhavé filmařské talenty, jsou právě Karlovy Vary a přehlídka Dny kritiků Variety: „Evropa nyní!“.

Sedm nadějných debutů

Výběr filmů pro programovou sekci Dny kritiků Variety: „Evropa nyní!“ komentuje mezinárodní filmový kritik časopisu Variety a koordinátor sekce Derek Elley takto: „Fakt, že sedm z deseti uváděných filmů jsou filmové debuty, znamená, že současnému evropskému filmu nechybí podnětné mladé talenty. Jsem potěšen zvláště tím, že několik vybraných filmů má středoevropskou obsahovou složku, což ukazuje skutečnou různorodost evropského filmového myšlení.“

Ve svém 11. ročníku je programová sekce Dny kritiků Variety: „Evropa nyní!“ zaměřena na to, aby divákům zprostředkovala potenciál a energii mladých evropských režisérů a jejich filmům dala impuls směrem k mezinárodní distribuci.

Režiséři uvedou své filmy v Karlových Varech osobně a budou navíc představeni v inspirujícím prostředí filmových profesionálů a médií, jednak při recepci pro tisk a jednak při velké party s 500 účastníky. Echo vybraných filmů je mimořádné. Prezentace Dnů kritiků Variety jako programové sekce festivalu a ve filmovém časopise Variety má silný marketingový efekt jak pro film, tak pro tvůrce.

Prezidentka European Film Promotion a ředitelka organizace Holland Film Claudia Landsberger je potěšena, že v programové sekci Dny kritiků Variety: „Evropa nyní!“ figuruje v tomto roce nizozemský film Dunya a Desie v režii Dany Nechushtan: „Jsme skutečně šťastni, že jsme partnerem této programové sekce. Zkušení kritici časopisu Variety mají skvělý přehled o celé šíři evropské filmové produkce a umějí vybrat takové filmy, které jsou pozoruhodné. Prezentace v programové sekci Dny kritiků Variety: „Evropa nyní!“ je vyznamenáním pro filmy a zajišťuje jim další pozornost.“

Přijedou režiséři i herci

Deset filmů programové sekce Dny kritiků Variety budou doprovázet příslušní režiséři, kromě filmu Bojovnice, který bude prezentovat herečka Semra Turan, a také kromě filmu Zabiják. Ten uvede herec Grégoire Colin. Všichni tito umělci budou tvořit delegaci k filmům programové sekce Dny kritiků Variety: „Evropa nyní!“.

Dále budou uvedeny např. filmy Frei nach Plan (Franziska Meletzky - Německo),
Nuits d‘Arabie (Paul Kieffer Lucembursko / Belgie / Rakousko), Ciao bella (Mani Maserrat-Agah Švédsko), Lascia perdere, Johnny! (Fabrizio Bentivoglio - Itálie) nebo
Dunya & Desie (Dana Nechushtan - Nizozemí / Belgie). Další informace k vybraným filmům a k European Film Promotion jsou k dispozici na www.efp-online.com.