"Chceme jednat se všemi, kterých se to týká. Budeme rádi, když pomůžeme tomu, aby to fungovalo dál dobře a aby se s penězi zacházelo odpovídajícím slušným způsobem," uvedl ministr a upozornil, že ministerstvo nedělá žádné revoluční činy.

"Pouze chceme přispět k tomu, aby česká kultura, jejíž nedílnou a významnou součástí je i kultura pražská, měly budoucnost. Současně však musíme na druhé straně koukat na peníze. A to se týká i divadel a kulturních institucí, aby si počínaly hospodárně. Aby peníze, které se do kultury vkládají, byly skutečně dobře využity," řekl Jehlička po hodinu trvajícím jednání.

Vztahy mezi ministerstvem a pražskou radnicí označil za velmi dobré. "Už z toho důvodu, že ministerstvo sídlí v Praze, se domlouváme na spolupráci našich odborníků. Primátor Pavel Bém o to projevil zájem. Ale to, který odborník kde zasedne, ponecháme na nižší úrovni rozhodování," odpověděl na dotaz, zda bude ministerstvo delegovat odborníky do nově se ustavujícího poradního sboru primátora pro oblast kultury.

Peníze nesmí být samozřejmostí

"Peníze nikdy nesmí být samozřejmostí," uvedl Jehlička ke grantovému systému a upozornil, že zástupci soukromých scén, s nimiž se setkal, jsou významní kulturní manažeři. "Nás zajímají i jejich zkušenosti, jejich pohled na věc je pro nás zajímavý," dodal.

Kratochvíl, který je americkým občanem, podal loni kvůli pražské grantové politice žalobu k mezinárodnímu arbitrážnímu soudu kvůli tomu, že ČR neochránila jeho investice. V únoru ji však stáhl, jeho spor se státem skončil dohodou a vzdal se i jakýchkoli dalších nároků.

Ministr financí Miroslav Kalousek v této souvislosti napsal pražskému primátorovi Pavlu Bémovi dopis, ve kterém ho žádá, aby kulturní granty měly jasná pravidla a aby grantová politika nedeformovala trh. S Bémem však o tom nejednal, protože ministerstvo není magistrátu nijak nadřízeno.

Také Jehlička nemá ze zákona pravomoc zasáhnout do kulturní politiky města. Po setkání se zástupci neziskových scény však v polovině měsíce slíbil, že udělá vše pro to, aby se problém kolem financování pražských divadel a dalších kulturních zařízení vyřešil.

Lichtenberg: akce v ulicích jsou zbytečné

Oldřich Lichtenberg z Divadla Hybernia odcházel z ministerstva s velice dobrým pocitem, že Václav Jehlička jejich argumentům rozumí a chápe je. "Řekl nám, že ho vlastně totéž čeká ve státní velikosti, když bude delimitovat několik desítek příspěvkových organizací. Vyslechl naše argumenty a myslí si, že řada zkušeností ze soukromého sektoru by se měla přenést právě do toho sektoru veřejného či městského - aby se neplýtvalo penězi. Domluvili jsme se, že všichni jsme vlastně jedna divadelní obec a že ty akce v ulicích jsou zbytečné," uvedl Lichtenberg.

Podle něj ministr souhlasí i s tím, že by divadla měla dokazovat nějakou svou ekonomickou samostatnost a že by měla být dotována pouze do "jisté míry" svého rozpočtu. "Tento závěr tam padl, jakoby samozřejmě v tuto chvíli nezávislého ministra kultury, nikoliv zainteresovaného ve sporu. Je to ale spor města a do jeho záležitostí pan ministr zasahovat nebude," dodal Lichtenberg.

Současný systém rozdělování grantů, který nově obsahuje dotaci na vstupenku, kterou získaly i soukromé scény, vyvolal nespokojenost velké části kulturní obce. Petici Za Prahu kulturní, která to kritizuje, podepsalo na 24 000 lidí.

Dny neklidu na její podporu zakončila demonstrace před magistrátem, kde zasedalo zastupitelstvo, jehož členové ji v dubnu odmítli. Kvůli demonstrantům muselo být zasedání přerušeno.