Pro udělení výtky bylo v tajném hlasování šest členů rady, jeden byl proti. Návrh na udělení výtky přednesla místopředsedkyně Rady ČRo Dana Jaklová. Uvedla, že rada již loni doporučila generálnímu řediteli, aby se vrátilo vysílání regionu Střední Čechy do podoby před vysíláním Radia Wave. „Protože je odnes program šířen beze změny v analogové podobě, uděluje rada generálnímu řediteli důtku,“ uvedla Jaklová na radě.

S tím nesouhlasil členy rady Bohouš Zoubek. „Vyjadřuji pochybnosti, zda rada může generálnímu řediteli udělit výtku,“ řekl Zoubek. Reagoval na něj radní Antonín Zelenka (bývalý moderátor Bobošíkové televize z dob stávky na Kavčích horách) a citoval z jednacího řádu rady. „Návrhu na odvolání generálního ředitele zpravidla předchází výtka generálnímu řediteli,“ citoval Zelenka.

Vzhledem k tomu, že výtka byla většinou rady odsouhlasena, vypadá to a dá se spekulovat o tom, že ředitel Kasík ztrácí podporu radních a že dokonce je možné uvažovat o jeho odvolání.

Připomínky k Radiožurnálu a jeho nové koncepci, kterou přinesla Barbora Tachecí a jenž vzbudila nevoli posluchačů, v této souvislosti zmíněna nebyla. Tachecí byla nakonec v lednu Kasíkem odvolána a ten den se psychicky zhroutila. Tachecí nastupuje od 1. června do nové digitální televize Z1, kde bude mít svou vlastní talkshow.

Radio Wave začalo vysílat v lednu 2006, a to nejen prostřednictvím digitálního vysílání, ale také analogově na kmitočtech FM z vysílače Praha-Cukrák. Z tohoto vysílače byl původně šířen signál regionální stanice ČRo Region, Střední Čechy, částečně se tak snížila dostupnost této stanice ve Středočeském kraji. Rada Kasíka již dříve upozornila, že ČRo sice plnil v roce 2006 povinnost veřejné služby, ale s jednou výjimkou - a to právě ve Středočeském kraji. Loni v únoru také rada většinou svých hlasů Kasíka vyzvala, aby vrátil vysílání ČRo Region, Střední Čechy do původního rozsahu. To, že se tak dodnes nestalo a Radio Wave vysílá stále beze změny, a Kasík tak podle rady její usnesení nesplnil, bylo důvodem k dnešnímu udělení důtky.

Za způsob vysílání Radia Wave již dříve Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila rozhlasu pokutu milión korun. Tu později soud zrušil, nicméně podle rozhlasové i vysílací rady rozsudek i přes zrušenou pokutu konstatoval, že ČRo zákon porušil.