Pětisetstránkový lexikon je užitečný pro každého, kdo chce znát smysl a význam vyobrazení, jaká najde na obrazech, grafikách či reliéfech gotických, renesančních a barokních mistrů, ať už byli inspirováni antickými bájemi, středověkými legendami nebo křesťanskou biblí.

Odborně se vědě o tématech ve výtvarném umění říká ikonografie (doslova to znamená popis obrazů) a česky máme zatím jen málo knih, které by zájemce s tímto oborem podrobněji seznámily. Naposledy se předloni objevila původní česká práce Jana Royta Slovník biblické ikonografie (Academia) zabývající se scénami ze Starého a Nového zákona.

Předmluvu k Hallově příručce napsal slavný historik umění Kenneth Clark, který uvádí, že díky této knize může laik pohlížet na obrazy a plastiky starých mistrů s větším porozuměním: jde o jakýsi klíč k dešifrování uměleckého odkazu minulosti. Anglický originál byl v českém překladu doplněn některými speciálními hesly, která dopsal Jan Royt.

 

James Hall: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění

Paseka, Praha 2008, 520 s.