První tři knihy byly skutečné novum. Zachycení boje autorovy rodiny s drtivou epilepsií jeho bratra je nesmlouvavé a přesné. Dílo se vyznačuje schopností pomocí několika přesně vybraných momentů charakterizovat dobu stejně jako konkrétní osoby. Takto se dozvídáme mnohé o historii Davidových předků; především na pozadí válečných konfliktů od Indočíny konce 19. století po Alžír 1954–62. Zároveň jde o přesnou sociologickou sondu Francie.

Líčení odporu kamarádů i obyčejných lidí k bratrovým záchvatům se prolíná celou sérií. Stejně jako se jeho předci rvali o holé živobytí, tak se nyní on sám i jeho rodiče bijí za bratrovu záchranu. Davidovy mladické kreslířské orgie jsou plné válek a Čingischánových válečníků. Jeho dětské vidění ukazuje aroganci a chladnost lékařské vědy skrývající naprostou bezmocnost. Nastupuje tedy alternativa: makrobiotika, ezoterika, tajné nauky.

Neformální historie i metafyzika

Sérii lze brát jako stručné dějiny tzv. nevědeckých lékařských, mystických a duchovních hnutí posledních dvou století. Před námi defilují zástupy různých guruů, filosofií a komunit, většina je však stejně bezmocná a omezená jako věda.

Dalším z mnoha rovnocenných aspektů celé série je dokonalé zachycení fantazijního světa malého chlapce – bitky s kamarády, přízraky a tajemství. Dětské i dospělé přízraky se potulují po stránkách v celých zástupech, stálými chlapcovými průvodci jsou kostlivci a démoni jako ze středověkých breviářů a personifikací padoucnice je drak. Postupně se strohá černobílá kresba ale stává i výkladní skříní různých filozofických a mystických symbolů, pro laika nedostatečně identifikovatelných, pro znalce jistě zajímavých.

Od třetí knihy dostáváme možnost sledovat jedno z magických tajemství světa: vznik a růst umělce s jeho inspiračními zdroji a podhoubím „věcí, ze kterých se rodí příběhy“. Čtvrtý a pátý díl se už začíná opakovat, především svými metafyzickými pokusy o porážku epilepsie.

Závěr jako ze života

V šestce se ale naplno odhalí dvě nemilosrdná tajemství. Bratrovo podlehnutí nemoci s celkovou psychickou a fyzickou deformací, agresivitou a odlidštěností je ukázáno jako jeho únik před odpovědností dospělosti i jisté selhání rodiny.

Především však vypluje napovrch skryté utrpení samotného Davida B. Ač je zdráv, nese dalekosáhlé následky, které mu zabraňují naplno žít, stejně jako jeho bratrovi. Brnění, které si vytvořil, aby přežil bezmoc a tíhu tohoto rodinného „prokletí“, ho oddělilo od lidí. Vztek a osamělost v plném světle odhalí hlavní kořen jeho „zneklidňujících kreseb“ i samotné touhy tvořit.

Závěrečné vyrovnání se světem odpovídá životu samotnému – ten také nemusí nalézt východiska, a to ani prostřednictvím této monumentální arteterapie.

 

David B.: Padoucnice 6

Překlad: Markéta Štěpánková, Mot, Praha 2007, 88 stran