"Idea je hotová, je v procesu připomínkování u rady, u generálního ředitele a zřejmě dojde k obsahovým redukcím. Nemělo by tomu stát nic v cestě, aby se do konce roku - rád bych už na podzim - aby se něco takového spustilo," uvedl Medek.

Vysílání této stanice by podle představy vedení rozhlasu naplňoval ČRo 6 spolu s Rádiem Česko. Radě se ale nelíbila předložená koncepce nové stanice. V dubnu se proto rozhodla upravit své původní loňské usnesení, kterým Kasíka k založení stanice vyzvala. Do doby, než se tak stane, rada chce, aby Kasík přípravy zastavil.

Koncepci nové stanice radě v březnu předložil právě Medek. Z dubnového veřejného zasedání rady vyplynulo, že předložená koncepce počítá i s využitím programu digitální stanice Leonardo a také Radiožurnálu a dalších. Původně předložená koncepce také počítala s tím, že by stanice ČRo 6 a Rádio Česko vysílaly na nové stanici zhruba na polovic. Zároveň by vysílaly tam, kde jsou i nyní, tedy v pásmu FM a v případě Radio Česko i přes digitální zemské televizní vysílání (zkráceně DVB-T).

"Rada má k tomu jisté výhrady a rozhodla se, že své usnesení 56/07 upřesní," uvedla v dubnu na zasedání rady její místopředsedkyně a mluvčí Dana Jaklová. "Protože k tomu upřesnění bude potřebovat čas na vykomunikování jednotlivých požadavků, tak se rozhodla nyní přijmout usnesení, kterým doporučuje pozastavit přípravu nové stanice mluveného slova v té podobě, jak ji dostala," dodala tehdy.