Podle mluvčí dal NSS při svém jednání ve středu a ve čtvrtek za pravdu Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, že vysílané pořady byly způsobilé ohrozit fyzický, psychický i morální vývoj dětí. Podle předsedkyně senátu Milady Tomkové byly pořady zařazeny v hlavních vysílacích časech a byly charakteristické řadou manipulativních praktik, agresí, verbální vulgaritou, jednáním pod vlivem alkoholu, uměle a samoúčelně exponovanou sexualitou.

„NSS vzal jako nezpochybnitelný fakt, že televize se stala nástrojem socializace dětí. To co děti v televizi vidí a slyší, se nepochybně odráží v jejich vývoji,“ konstatovala Tomková. Podle mluvčí Sylvy Dostálové NSS v těchto věcech vážil právo na svobodu projevu a právo dětí na zvláštní ochranu, garantované předpisy ústavního pořádku a řadou mezinárodních závazků ČR. Přitom shledal, že zájem na vyrovnaném a zdravém vývoji dětí legitimizuje postup Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Obdobně NSS nedávno rozhodl o pokutách za reality show Big Brother v televizi Nova. Tehdy soudci zdůraznili, že k postihu stačí pouhá možnost ohrožení vývoje nezletilých zařazením pořadu do vysílání mezi šestou hodinou raní a dvaadvacátou hodinou večerní. Není třeba dokazovat, že k ohrožení vývoje mládeže skutečně došlo.