Jak úřad s lukrativními nemovitostmi naloží, zatím není jasné. NG už je nyní v části Domu U Četné Matky boží v nájmu a provozuje v něm expozici českého kubismu. Spolu se Salmovským palácem na Hradčanech, který nyní galerie rekonstruuje, by se pak počet objektů NG zvýšil na sedm. Ve třech dalších včetně kubistického domu je nyní v nájmu, ale v zámku na Zbraslavi jí nájem skončí.

Státní fond kultury (SFK) musí být zrušen zákonem, zákonem byl také v roce 1992 zřízen. Norma už na ministerstvu kultury vzniká, vláda by ji měla dostat koncem května. Návrh se nyní vrátil z vnějšího připomínkového řízení, kdy se k němu vyjadřovala ostatní ministerstva. "Připomínky byly spíše technického rázu, proti zrušení fondu námitky nebyly," řekl mluvčí. Zákon musí obsahovat vypořádání s pohledávkami vůči fondu, samotný fond vede několik soudních sporů a další jsou vedeny proti němu.

SFK je jedním z mimorozpočtových fondů stejně jako třeba fond životního prostředí či fond rozvoje bydlení. Měl organizovat sbírky a loterie a na podporu kulturních projektů měl rozdělovat jejich výnosy, stejně jako část zisku z pronajímaných nemovitostí. V tom je podle ministerstva problém - pro financování projektů, které by měl fond podporovat, nejsou dostatečné zdroje. Kvůli loterii z 90. let, která ho měla financovat, je fond zadlužený.

Ostatní státní fondy hospodaří s částkami v desítkách miliónů až v miliardách korun, desítky miliónů korun rozdělují na dotacích. SFK měl například v letech 2004 až 2007 rozpočet vždy kolem 30 miliónů korun. Peníze však naposledy rozděloval v roce 2006 - bylo to deset miliónů korun.

Několik let ale již fond peníze nerozděluje, ministerstvo to zdůvodňuje tím, že poslanci nikoho nenominovali do jeho rady. Ve fondu je nyní přibližně osm miliónů korun, které, pokud by existovala rada, by bylo možné rozdělit. Zástupci neziskových organizací v kultuře říkají, že jakákoli další suma, která nezávislé umění podpoří, je významná. Podle ministra je několik miliónů pro státní fond kultury malá částka. Měl by mít 100 nebo 500 miliónů, aby mohl něco dělat, říká. Příjmy fondu jsou ale podle něj téměř nulové.

Loterie na podoporu kultury přinesla jen dluhy

SFK vznikl hlavně kvůli rozdělování výtěžku z připravované loterie na podporu kultury. Kvůli rozjezdu loterie ministerstvo kultury zastavilo v centru Prahy dvě památky - Dům U Černé Matky boží a nedaleký palác U Hybernů. Loterie však zkrachovala a dluhy ve výši 226 miliónů zaplatil stát. Důsledky tehdejšího jednání trvají dodnes.

SFK splácí dluh ministerstvu financí. Na splátky používá příjmy z využívání domů U Černé Matky Boží a U Hybernů; v případě domu U Hybernů však provozovatel nic neplatí, neboť kvůli výši investice do rekonstrukce domu má podle ministerstva nájem "předplacený". Jediným významným ziskem z pronájmu je nájem z Národního domu na Vinohradech.

Fond také dostává od ministerstva polovinu příjmů z pronájmu nemovitých kulturních památek. Pokud by tři zmíněné domy byly převedeny na ministerstvo kultury, s čímž počítá návrh zákona, nájmy z nich by i nadále šly do státního rozpočtu, nikoli do rozpočtu ministerstva. Na případném jednání resortů kultury a financí závisí to, zda by mohl být o tyto příjmy zvýšen rozpočet ministerstva kultury.