Zahajovací koncert sledoval také prezident republiky Václav Klaus se svou chotí Livií. Program přenáššl v přímém přenosu Český rozhlas a Česká televize.

Dirigent Altrichter otevíral přehlídku již v roce 2000, a to s Pražskými symfoniky. "Je to pro nás svátek a vzácná příležitost možná více, než pro pražské orchestry," řekl novinářům o účinkování brněnských filharmoniků Altrichter, který se na festivalu představuje již počtrnácté. Filharmonie Brno byla mimo jiné prvním tělesem, jež festival zahajovalo již v roce 1957 pod vedením Břetislava Bakaly.

Pro Altrichtera znamená Má vlast kromě historických poselství a symboliky především "geniální" hudbu, a tak se k ní také snaží přistupovat. Interpretace Mé vlasti jako celku je podle něho zvláštní příležitostí především v zahraničí, kde nejsou lidé determinováni jejím symbolismem jako v tuzemsku.

Kultovní dílo české hudby a jedinečná kompozice se uvádí na Pražském jaru téměř každoročně. Tradici navíc osvěžuje skutečnost, že se této skladby ujímá každý rok jiný dirigent. Má vlast se na festivalu nehrála pouze v roce 1948, výjimkou jsou také dva roky 1946 a 2006, kdy byla uvedena až druhý den festivalu.

Hudební obrazy cyklu, které poprvé jako celek zazněly v roce 1882, připomínají historii, oslavu a přírodní krásy naší země. Promítly se do nich i aktuální ideje tehdejší české společnosti usilující o svou národní svébytnost a změny státoprávního uspořádání v tehdejší Rakousko-uherské monarchii.