Rogelio Blanco, generální ředitel sekce knih a knihoven španělského ministerstva kultury, uvedl, že ročně v jeho zemi vyjde milión publikací, z nichž je 80 tisíc uměleckých knih a mezi nimi je 15 tisíc věnováno dětem. „Křestním jménem programového prohlášení naší vlády je kultura, příjmením vzdělání,“ dodal Blanco s tím, že objem nakladatelské činnosti činí ve Španělsku 1 % HDP, což potvrzuje její význam.

Spolu s expozicí věnovanou španělské literatuře patří čestné místo Českému egyptologickému ústavu FF UK, který si připomíná 50. výročí založení. „Staří Egypťané považovali písmo za dar bohů, Egypt byl kolébkou písemnictví,“ uvedl na veletrhu prof. Miroslav Verner. Podle jeho vyjádření Egyp‘tané znali hodnotu i moc slova, čož dokládají četné písemné památky – od neodborných pojednání až po milostnou poezii, které se dochovaly díky příznivým klimatickým podmínkám a dalším okolnostem.

Ve čtvrtek byla také v rámci zaměření veletrhu – Vášeň a erotika v literautře – zahájena výstava České erotické soukromé tisky 1918–1938 a Milostná korespondence v české literautře 19. a 20. století. Autor expozice Josef Schwarz ji připravil z hlediska cenzury, která nutila autory uchylovat se k soukromým vydáním.
Veletrh je dnes i zítra otevřen od 9.30 do 19 hodin a vstupné je 100 Kč, poloviční 50 Kč.