ČT bude moci vysílat reklamu až do vypnutí analogového vysílání, což by mělo nastat podle návrhu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) do listopadu 2011.
Ministr vnitra Ivan Langer a ministr kultury Václav Jehlička mají podle doporučení vlády do 28. února podat vládě informaci o čerpání prostředků digitálního účtu veřejnoprávní televize.

Veřejnoprávní televize očekává letos výnosy z odvysílané reklamy tři čtvrtě miliardy korun. Ze zákona může z celkové částky hradit prokázané vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosů z reklam. Jako nutné náklady navrhuje ČT částku 85 miliónů korun.

Po odečtení těchto 85 miliónů zbude 665 miliónů korun, z nichž podle zákona 150 miliónů Kč poputuje na státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie. Dalších patnáct miliónů musí ČT poslat na zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního TV vysílání, který spravuje ČTÚ.

Zbylou část výnosů z reklamy na ČT, tedy asi půl miliardy korun, bude televize ukládat na zvláštní účet, který spravuje. Dvě třetiny peněz musí podle zákona použít na podporu a rozvoj zemského digitálního televizního vysílání v ČR, zejména na rozvoj a provoz své sítě vysílačů, takzvané sítě veřejné služby. Podle návrhu ČT to je asi 333 miliónů korun. Zbylou třetinu, tedy zhruba 167 miliónů, musí ČT použít na správu a digitalizaci svého archivu.