Kulturní stánek vznikl z iniciativy několika významných příslušníků české šlechty. Zpočátku mělo muzeum charakter soukromých neveřejných sbírek a bylo zaměřeno především na přírodovědu. Od té doby se sbírkový fond rozrostl a dnes čítá přes 13,5 miliónu předmětů z různých oblastí.

Prvním stálým sídlem muzea byl Šternberský palác na Hradčanech. V současné době jsou jeho pracoviště roztroušena ve více než 70 objektech Prahy a dalších měst. Srdcem muzea je majestátní novorenesanční budova z let 1885 až 1890 v horní části Václavského náměstí. Protože kapacita depozitářů již zdaleka nedostačuje, dostalo Národní muzeum do užívání také sousedící budovu bývalého Federálního shromáždění.

Ve znamení rekonstrukcí

Jubileum si muzeum připomene 16. dubna koncert v Panteonu a od 14. května také výstava s podtitulem Dvě století dobrodružství.

"Čekají nás velké úkoly. Věřím, že v roce 2018 při dvousetletém jubileu budou splněny," řekl Michal Lukeš, generální ředitel muzea obhospodařujícího 20 miliónů sbírkových předmětů a pět desítek budov, z nichž je dvacet výstavních.

Upozornil, že v posledních letech se podařilo novou stálou expozici Českého muzea hudby v Karmelitské ulici a vybudovat Musaion - národopisnou expozici ve zrekonstruovaném letohrádku Kinských na Smíchově.

Předloni byla otevřeno i Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích.

"Vloni jsme zahájili náročnou rekonstrukci Národního památníku na Vítkově, kde bude v říjnu 2009 pro veřejnost otevřena expozice věnovaná české a slovenské státnosti ve 20. století. V hlavní budově se chystáme na výstavu nazvanou ...a přijely tanky, věnovanou srpnovým událostem roku 1968, a zejména stěžejní expozici s názvem Republika, která od října 2008 až do poloviny března 2009 provede návštěvníky dějinami první Československé republiky," řekl Lukeš.

V roce 2009 se muzeum vrátí k přírodovědecké problematice se stěžejní výstavou Příběh planety Země. O rok později bude výstavní plán hlavní budovy před rekonstrukcí zakončen výstavou Staré pověsti české, která symbolicky uzavře jednu etapu v dějinách Národního muzea.