Z této stavby z doby pozdní gotiky a časné renesance, kterou kompletně známe jen ze starých rytin, se dodnes zachovala pouze část ostění okna a zbytek točitého schodiště. Nyní k fragmentům přibyla i část zdi se sgrafity, které původně zdobila fasádu rozměrného paláce.

Nález je podle ředitelky odboru památkové péče Hradu Elišky Fučíkové překvapením: " V 50 až 90. letech minulého století tu probíhaly nejrůznější úpravy a nikdo tak nečekal, že by se tu cokoliv zachovalo z historické doby." Části vnějších zdí bývalého vladislavského paláce se při pozdějších přestavbách staly příčkami v interiéru nové budovy, kterou v 19. století vymaloval slavný malíř Josef Navrátil. Také malé zbytky jeho fresek se v bývalé Havlově koupelně našly. Palác pro královny musel být kdysi krásným a reprezentačním architektonickým dílem, kde mimo jiné za svých pobytů na Pražském hradě sídlil i král Ferdinand I. s Annou Jagellonskou.

Eliška Fučíková předpokládá, že renesanční sgrafita by se našla i v dalších místnostech, ale podle ní by jejich odkrývání příliš narušilo stav místností. I současný objev dost zbrzdil stěhování prezidenta Václava Klause do jeho pracovny. Vše má být hotovo do konce roku. Dosud také není rozhodnuto, jak budou tyto prostory využity - restaurováním fragmentů fresek a sgrafit byl pověřen zkušený odborník Martin Martan.