Jedním z posledních Preclíkových děl, které zná široká veřejnost, je památník druhému odboji na pražském Klárově. Do povědomí se dostala také pravidelná Hořická mezinárodní sochařská sympozia, na kterých umělci z různých zemí již víc než čtyři desítky let tvoří monumentální skulptury. Na východě Čech, které jsou Preclíkovým rodištěm, tak během let vznikla velká expozice pod širým nebem.

Vedle sochařství se Preclík věnoval malbě, grafice, kresbě a vydal několik knih. Vychovával také nastupující generaci výtvarníků, byl děkanem Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně.

Přestože ho v posledních letech provázela nemoc, měl být v nejbližších dnech znovuzvolen předsedou spolku Mánes.