Malíř jimi předběhl svoji dobu. Náměty čarodějnických sabatů a úděsných vizí vypadají, jako by se zrodily v hlavách Bretonových surrealistů, a styl maleb zas předznamenává nejodvážnější díla moderních expresionistů. Jenže vytvořil tyto nástěnné malby opravdu Francisco de Goya?

Tuto provokující a kacířskou otázku si položil profesor dějin umění Juan José Junquera a pro svoje pochyby našel i docela pádné argumenty. V domě nazývaném La Quinta del Sordo - Dům hluchého - obýval tehdy dost nemocný mistr pouze přízemí, nicméně osm ze slavných obrazů se nacházelo v horním patře, které bylo vybudováno dodatečně a obydleno bylo až čtyři roky po smrti Goyi. A když neexistovaly stěny pokoje, nemohly existovat ani fresky na nich namalované, tvrdí Junquer.

Kdo však je tedy skutečným autorem slavných "černých" obrazů? Podle madridského profesora tato díla zřejmě vytvořil až jeden z velmi talentovaných Goyových synů.

Ředitelství Prada podle německého časopisu Art reagovalo na nové objevy velmi chladně a pouze označilo argumenty španělského historika umění za "neúplné" a "ne zcela přesvědčující".