Ženy jsou většími čtenářkami (88%) než muži (77%). V průměru Češi přečtou 16 knih za rok, čtení se denně věnují 41 minut, za knihy utratí průměrně 1303,- Kč a v domácích knihovnách mají 274 knih.

Ukázalo se také, že 40% Čechů loni navštívilo veřejnou knihovnu – více opět ženy (46%) než muži (34%). Nejvyhledávanější službou je půjčování knih (97%), následuje půjčování časopisů (51%) a využívání čítárny a studovny (36%). U klientů knihoven převažuje spokojenost s nabídkou služeb (79%).

Zařazení na seznam UNESCO v kategorii Memory of the World (Paměť světa) patří k prvořadým oceněním, které republika loni získala, a týká se dvou pokladů Národní knihovny ČR. Sbírka rukopisů tzv. České reformace obsahuje 321 středověkých a ranně novověkých rukopisů, které se vztahují k české fázi evropské reformace. Skládá se převážně z husitských rukopisů a z prací Jednoty bratrské. Je zčásti digitalizována na www.manuscriprotium.cz.

Druhým je soubor periodik, které v letech 1918 až 1945 v tehdejším Československu vydávali ruští, ukrajinští a běloruští emigranté. Je ve fondu Slovanské knihovny a představuje světově unikátní kolekci materiálů „Ruska mimo Rusko“.
Ježek dále uvedl, že NK ČR v letech 2006-2007 nakoupila z knihovny kláštera premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní sbírku 544 prvotisků z doby před rokem 1500, 746 paleotypů a 1200 rukopisných kodexů za částku větší než 56 miliónů Kč.