„Cílem projektu je připomenout 66. výročí začátku deportací slovenských Židů. 25. března 1942 odjel z Popradu jeden z prvních transportů. Vezl tehdy 1 000 židovských děvčat z východního Slovenska do Osvětimi, jedno z nich zemřelo ještě během cesty,“ uvedl náměstek ředitele Muzea Slovenského národního povstání Roman Hradecký.

„Chceme hlavně mladým lidem připomenout, jaké utrpení museli transportovaní prožít. Jen v první vlně transportů v roce 1942 bylo do koncentračních táborů odvezeno na 60 tisíc slovenských občanů.“

V prvním voze se návštěvníci seznámí s historií protižidovských opatření po roce 1938, včetně deportací slovenských Židů a Romů do koncentračních táborů. Výstavu doplňují výpovědi 20 konkrétních lidí pronásledovaných nacisty.

Druhý vagón je pak upraven jako součást skutečného transportu do koncentračního tábora. Na zemi jsou mřížkou vyznačena místa pro každého transportovaného, aby si návštěvníci mohli vyzkoušet na jakém prostoru a v jakých podmínkách byli lidé převáženi. "Autentický zážitek dotvářejí figuríny a dokumentární film s výpověďmi lidí, kteří řádění nacistů přežili,“ dodává Zbyněk Honys, ředitel Odboru komunikace Českých drah.

Připravuje se Winton Train

Projekt Vagon podle něj není jediným projektem tohoto typu, kterého se České dráhy účastní. „Teď například připravujeme s Českou televizí velký projekt Winton Train,“ říká Zbyněk Honys. „V roce 2009 to bude právě 70 let, co Sir Nicholas Winton vypravoval z Prahy vlaky s židovskými dětmi, které tak zachránil před koncentračními tábory. Poslední vlak měl jet na začátku září, ale už nevyjel. Prvního září 1939 začala válka a všech 250 dětí, které čekaly na odjezd, skončilo v koncentračních táborech.“

Systematické deportace židovského obyvatelstva z území ovládaného Němci začaly už v roce 1941. Židé dostali úřední pokyn, aby se dostavili na shromaždiště za účelem "evakuace", byli připraveni o majetek a směli si vzít zavazadlo v maximální váze 50 kg. Systém byl promyšlen velmi důkladně, nacistům musely pomáhat i židovské obce.

Od března do srpna 1942 bylo ze zmíněného Slovenska deportováno do koncentračních táborů 58 tisíc Židů. Slovenská vláda byla pověstná tím, že na rozdíl od vlád některých jiných států velmi ochotně spolupracovala s nacisty na vyhlazení svých židovských spoluobčanů.