Le Goff je domácím čtenářům znám už od roku 1991, kdy poprvé česky vyšla jeho kniha Kultura středověké Evropy, Schmitt zase mnohé zájemce o historii zaujal publikací Svět středověkých gest, kterou vydal Vyšehrad před čtyřmi roky.

Le Goff a Schmitt vybrali osmdesát nejdůležitějších pojmů jako třeba hrad, symbol, ďábel, křížová výprava, katedrála, jídlo, lékařství, dvorská láska apod., které v životě středověkého člověka hrály významnou roli. Každá kapitola nabízí zajímavě napsaný esej, čímž kniha překonává většinu tradičních encyklopedií, do nichž jen čas od času nahlédneme kvůli nejzákladnější informaci.

Toto je publikace určená ke čtení, a ne pouze k listování a hledání faktů. Na heslech se podílel mezinárodní tým renomovaných historiků z řady evropských zemí. Aktualizované české vydání má především v odkazech ke každé stati doplněnou českou a překladovou literaturu. Škoda že podobnou encyklopedii zatím nikdo nezpracoval také o antice, renesanci, baroku nebo 19. století.

Encyklopedie středověku, Vyšehrad, Praha 2008 kolektiv překladatelů 936 stran, doporučená cena: 898