„On je vinen tím, že mne začal v roce 1966 lákat, abych začal psát takové půl veselé a půl smutné příběhy o starých zločinech,“ cituje Marka Kovaříková. Odtud vede jen krok k režisérovi Jiřímu Sequensovi, který v září 1969 začal natáčet první část třináctidílné série, která vyvrcholila čtyřmi celovečerními filmy a dílem Štědrý den pana rady Vacátka. Ten se svými inspektory vozil podezřelé na pověstnou „čtyřku“.

Na seriál navazuje panoptikum města pražského

V roce 1986 na seriál navázal Antonín Moskalyk Panoptikem města pražského, v němž vedl pražskou „mordpartu“ rada Korejs, zahraný Jiřím Adamírou.

Připomeňme si opět Františka Gela, který byl zkušeným meziválečným soudním zpravodajem, za války vojákem exilové čs. armády, mj. zpravodajem z Norimberského procesu.

Autorka totiž cituje jeho článek z roku 1932: „Čtyřka se jmenuje úředně Policejní ředitelství Praha, oddělení IV., bezpečnostní.“ V jeho čele nestál televizní rada Vacátko, jedinečně zahraný Marvanem, ale Josef Vaňásek.

Josef Vaňásek jako předloha pro scénář 

A tady je na místě dát slovo policistovi Miloši Vaněčkovi, posedlému hledáním rady Vaňáska. Z rozhovoru s Marvanem si totiž přečetl, že Vaňáskův syn, doktor práv, se Sequensova natáčení zúčastnil. A herce pochválil, že v něm vidí svého vlastního tátu.

Vaněčkovi se podařilo spojit s dvěma Vaňáskovými vnuky, a tak víme, že se legendární kriminalista narodil v Praze v roce 1877 a zemřel 8. února 1938.

Vrchním policejním radou byl jmenován v roce 1923, požíval mezinárodní úcty a sloužil až do předčasného konce života.

Skutečný policejní rada Josef Vaňásek.Skutečný policejní rada Josef Vaňásek.foto: Právo/Repro Rada Vacátko & a jeho hříšní lidé

Díky Vaněčkovi a Kovaříkové si můžeme přečíst i o mordech a skandálech, které posloužily jako předlohy řady Markových příběhů.

Můžeme se také seznámit s Vaňáskovými detektivy: Jiřím Tučkem, Františkem Dlaskem, Petrem Salačem, Zdeňkem Borkovcem a Alfredem Suchým. Vznikla tak zajímavá kniha nejen o umění, ale i o životě a práci policie v době meziválečné.

Blanka Kovaříková: Rada Vacátko & jeho hříšní lidé aneb Jak to bylo doopravdy Brána, 168 stran, 349 Kč