Podzimní rozkol kolem LFŠ vyústil v protestní odstoupení části dramaturgického týmu, Králík se nyní chce soudit o náhradu škody utrpěné na své pověsti. Skupina bývalých dramaturgů tvrdí, že Králíkovo odvolání bylo nespravedlivé, neetické. A chtějí filmovku získat.

„Nové vedení asociace Jirku veřejně neprávem očernilo a přisvojilo si něco, co dobře fungovalo. Ve skutečnosti odpovědnost za dluh měla celá rada, nikoli jen její předseda. Králík pouze nedokázal přesvědčit politiky, aby pro svoje plány získal více peněz, jako u jiných festivalů,“ tvrdí jeden z nich Michael Havas.

Nový předseda AČFK Petr Korč kontruje: „Kdyby Králík zůstal ve vedení, asociace by dnes byla v konkurzu. On představoval statutární orgán, podepisoval smlouvy a svým velikášstvím vedl pořádající asociaci ke katastrofě. Jeho odvolání proběhlo podle stanov, jednomyslně jej schválila i valná hromada AČFK. Nikdo se za něj nepostavil.“

Sám Králík to vše vidí jinak: „Tvrdím, že schodek poslední LFŠ byl menší než v letech 2005 a 2006, navíc v účetnictví existuje 71 položek, které nejsou podloženy ničím a nejsou ani mnou schváleny. Poslední ročník patřil co do kvality k vrcholům historie filmovky, proto chceme pokračovat v tradici, usilovat o značku LFŠ a navázat znovu spolupráci s AČFK,“ říká.

Podle Havase by se nemělo zapomínat, že charizmatický lídr Králík vybudoval z původní klubové akce jednu z největších oslav kinematografie v této zemi, na kterou se každoročně hrne kolem pěti tisíc mladých lidí. Vedle sebe existovaly filmy, hrálo se divadlo, byly pořádány koncerty i komponované pořady. „To vše je v ohrožení. Proto jsem spolu s Králíkem a dalšími založil firmu Letní filmový festival a předložili městu Uherské Hradiště náhradní projekt na uspořádání filmovky, alternativní k projektu Asociace,“ uvedl Havas.

Vzdálila se filmovka původnímu poslání?

Jenže Korč s tím nesouhlasí: „Akce se vzdálila původnímu poslání seznamovat lidi i odborníky s kvalitními filmy. Jela na povrchu, lákala na osobnosti, odborná veřejnost už měla výhrady k rozmělnění programových cyklů. Došlo logicky k dramaturgické proměně.“ Letošní LFŠ (od 25. července do 3. srpna) tak přiblíží osobnost Pavla Kohouta ve filmu, ale i snímky odrážející blízkovýchodní konflikt či retrospektivu filmů Alejandra Jodorowského. Havas ale nevěří, že by nové vedení AČFK, zatížené z minulosti dluhem, mohlo uspořádat akci, aniž by to nesnížilo kvalitu. Jejich plány se mu zdají buď příliš akademické a málo atraktivní, nebo naopak dokonce opsané od minulé dramaturgie.

Korč oponuje: „Podařilo se zachránit situaci. Získali jsme partnera, který poskytne asociaci dlouhodobou půjčku, jíž pokryjeme dluhy. Změnili jsme také strukturu mecenášů, už nebude generální sponzor, ale hned několik subjektů. Na příští LFŠ máme už dnes nasmlouváno více peněz ze soukromých zdrojů než loni,“ uvádí nový předseda. Konkrétní jména ale prozradit nechtěl, odtajní se údajně na dubnové tiskové konferenci asociace.

Zástupci Uherského Hradiště potvrdili, že mají na stole dva projekty. „Tato záležitost je projednávána v orgánech města, rozhodnutí padne na zastupitelstvu dne 14. dubna. Ale s asociací máme podepsanou smlouvu, která je naplňována,“ sdělil místostarosta Evžen Uher. Nechtěl předjímat, jestli město pomůže asociaci s dluhem.

Zbývá doufat, že přežije akce, která byla vždy známá dobrou vůlí a vznikala díky nadšenectví, proto se jí leccos prominulo. Jak ale vyplývá ze slov obou táborů, nejspíše vedle sebe proběhnou hned dvě akce, jedna Králíkova, druhá AČFK.