Režisér Svetozár Sprušanský seškrtal Ibsenův text na intimní drama čtveřice hlavních hrdinů, jimž sekundují další tři postavy. Všechny nechává prakticky stále přítomné na scéně, číhavě se pozorují, jiskří to mezi nimi erotickým i existenciálním napětím.

Atraktivní Heda v kostýmu těsně obepínajícím její úžasné tělo, s účesem, v němž si jediný vlas nedovolí vybočit z nařízené cesty. Vyprahlá, žhnoucí šelma, krutá, vášnivá a zoufalá, hledající protihráče a nalézající jen matná zrcadla své silné vůle. Jak ztrácí půdu pod nohama, uvolňuje se její strnulá póza, rozpuštěné vlasy víří v chaosu nezvládnuté beznaděje, oči těkají v marné snaze se něčeho zachytit.

Kristína Turjanová podává v Hedě Gablerové moderní, koncentrovaný herecký výkon.
Výborně jí sekundují Marcel Ochranek v submisivním Tesmanovi, Juraj Hrčka v sebezalíbeném, provokativním sexy Brackovi, Attila Mokos jako tajemný i prostý Eilert Lovborg. Nitranští přivezli do Prahy moderně přečteného a zahraného Ibsena, jaký není často k vidění.

Henrik Ibsen: Heda Gablerová
Režie Svetozár Sprušanský, 14. 3. 2008 v Divadle Bez zábradlí Praha