Velký názorový rozptyl 66 tipujících kritiků a teatrologů způsobil, že 9 hlasů určilo hned tři nejlepší inscenace roku 2007: Burešové Smrt Pavla I. D. Merežkovského v Městském divadle Brno, Pařízkův Proces F. Kafky Pražského komorního divadla v Divadle Komedie a Sokolův Hrdina západu J. M. Synga v Činoherním klubu.

Herecké výkony roku

Stejně dopadla kategorie nejlepší mužský herecký výkon. Znovu po 9 hlasech obdrželi Erik Pardus (car ve Smrti Pavla I.), Martin Finger (Josef K. v Procesu) a Jaroslav Plesl (Christy Mahon v Hrdinovi západu).

Nejlepším ženským hereckým výkonem byla prohlášena Helena Dvořáková za titulní postavu v Senekově Faidře (Burešová v Divadle v Dlouhé).

Divadlem roku 2007 se stalo Pražské komorní divadlo v Divadle Komedie.

Nadace Alfreda Radoka ocenila také čtyři nejlepší nová dramata. Vítěznému textu Don Juan v posteli Miroslava Djablíka předal ocenění dramatik Václav Havel.


Nejenom mezi oceněnými inscenacemi, ale i v nominacích chybí některé výrazné tvůrčí činy divadel ostravských, hradišťských, hradeckých nebo ústeckých. V případě třeba Evžena Oněgina Jana Mikuláška v Divadle Petra Bezruče nebo v opomenutí jedinečného roku ostravské Komorní scény Aréna je to zkreslující.

Má to ještě smysl?

Nad další existencí cen Alfreda Radoka visí velký otazník. Způsob nominací kritiků, kteří se až na sedm či deset výjimek (zejména zástupců kritiky divadla hudebního) stali lokálními, provinciálními psavci bez schopnosti skutečné komparace, je deprimující.

Na druhé straně dlouhodobé neřešení v Evropě obvyklého procenta státního rozpočtu na kulturu přivádí české divadlo do skutečně tristního legislativního stavu.

Magistrátně připitomělá situace transformace divadel v Praze je všeobecné známa.

Jenomže ta nemoc je samosprávně nakažlivá. Z tohoto pohledu bylo udílení divadelních ocenění nejlepších počinů roku 2007 velice posmutnělé. Řekl bych, že kvalita divadla s úrovní jeho hmotné nouze je v nepřímé, ničivé úměře.CENY ALFRÉDA RADOKA 2008
Inscenace roku 2007:
Dmitrij Merežkovskij: Smrt Pavla I. Režie Hana Burešová (Městské divadlo Brno).
Franz Kafka: Proces. Režie Dušan D. Pařízek (Pražské komorní divadlo - Divadlo Komedie).
John Milington Synge: Hrdina západu. Režie Ondřej Sokol (Činoherní klub Praha).
 
Ženský herecký výkon roku 2007
Helena Dvořáková - Faidra v inscenaci Hana Burešové (Divadlo v Dlouhé Praha).
 
Mužský herecký výkon roku 2007
Erik Pardus - car Pavel I. v inscenaci Hany Burešové (Městské divadlo Brno).
Martin Finger - Josef K. v inscenaci Proces Dušana D. Pařízka (Pražské komorní divadlo)
Jaroslav Plesl - Christy Mahon v inscenaci Hrdina západu Ondřeje Sokola (Činoherní klub Praha).
 
Divadlo roku 2007
Pražské komorní divadlo - Divadlo Komedie
 
Česká hra roku 2007
Zázrak v černém domě Milana Uhdeho v Divadle Na zábradlí Praha (režie Jiří Pokorný).
 
Scénografie roku 2007
Matěj Forman, inscenace Suchého a Šlitrovy Dobře placené procházky v Národním divadle Praha (režie Matěj a Petr Formanovi).
Kristýna Täubelová, inscenace Kiplingovy Knihy džunglí v Divadle Minor Praha (režie Jiří Adámek).
 
Hudba roku 2007
Vladimír Franz, inscenace Merežkovského Smrt Pavla I. v Městském divadle Brno (režie Hana Burešová).
 
Talent roku 2007
Jiří Havelka, režisér - mj. Černá díra v Dejvickém divadle Praha.
 
Největší zážitek roku 2007 ze zahraničního divadla
Stefan Kaegi: Mnemopark - A Mini Train World, režie S. Kaegi, Rimini Protokoll a Theater Basel (Německo a Švýcarsko) na Festivalu Plzeň
 
Soutěž nových dramat
1. Miroslav Djablik: Don Juan v posteli
2. David Drábek: Náměstí bratří Mašínů
3. Tomáš Svoboda: Srnky
 
Čestné uznání: David Nejedlý, Stanislav Jiránek: Bílý palcát