Starověké texty na kožených svitcích a na papyru byly nalezeny v jeskyních v Kumránu, asi deset kilometrů od ústí řeky Jordán. Jejich objev se stal v minulém století kulturní senzací.

Hlavním překladatelem výboru byl profesor Stanislav Segert (1921-2005), bývalý vědecký pracovník Orientálního ústavu, který v době normalizace emigroval do USA. Segert už v roce 1970 publikoval knihu o svitcích s názvem Synové světla a synové tmy, která byla nově začleněna do této publikace.

Překlad umožňuje detailní pohled na judaismus

Text Segerta doplňuje studie Jana Duška, která zájemce podrobně seznamuje se současným stavem bádání o kumránských rukopisech. Překlad reprezentativního výboru, který je dílem Stanislava Segerta, Roberta Řeháka a Šárky Bažantové, byl udělán s ohledem na co nejvěrnější znění originálu.

Svitky umožňují detailní pohled do judaismu v období do pádu Druhého jeruzalémského chrámu (70 našeho letopočtu), tj. do doby, která měla rozhodující vliv pro vznik křesťanství. Výběr zahrnuje řády, nařízení, výklady a parafráze biblických knih, poetické a liturgické texty a další literaturu.