Fotografem, jenž na výstavě odkrývá krásu jeho nejslavnějšího díla – architektury hlavního města Brazílie – je Damjan Prelovšek, historik umění, jenž u nás nedávno působil jako velvyslanec Slovinska.

Z našeho hlediska bychom měli připomenout, že zakladatelem nového brazilského hlavního města byl Juscelino Kubitschek de Oliveira, prezident v letech 1956–1961 a posléze senátor (1961–1964); narodil se v Diamantině (ve státě Minas Gerais) 12. září 1902 jako syn J. Césara de Oliveira a Júlie Kubitschekové, pocházející z rodiny českého přistěhovalce (jenž přišel do Brazílie v letech 1830– 1835, pravděpodobně z oblasti Třeboně).

Hrdě se hlásil k českému původu

Jak prokazuje diplomatická korespondence v archívu Ministerstva zahraničí ČR, Kubitschek se vždy ke svému českému původu hrdě hlásil. Zemřel při neštastné automobilové nehodě v roce 1976.

Během výkonu svého nejvyššího úřadu zasáhl podstatně do vývoje obrovského státu, když bylo přijato rozhodnutí postavit nové hlavní město ve vnitrozemí, do oné doby téměř nedotčeném. Záměrem bylo usnadnit pronikání do centra země, a dát tak Brazílii podnět k vnitřní expanzi.

K výstavbě města Brasilie vyzval Kubitschek nejlepší architekty a vítězný návrh urbanisty Lucia Costy a architekta Óscara Soarese Niemeyera se stal jedním z modelů utopického města budoucnosti. I když se dnešní názory na urbanistické hodnoty návrhu dost liší, v každém případě vzniklo město, které nemá na světě obdoby. Krok za krokem se o tom mohou přesvědčit i návštěvníci výstavy ve Veletržním paláci.

Ovlivnil mnoho architektů

Shodou okolností se také Niemeyer krátce před zahájením prací dostal do ČSR, kde jeho tvorba jak v celkovém pojetí, tak v jednotlivých tvarových detailech zaznamenala nesmírný ohlas a ovlivnila řadu architektů. Kontakty pokračovaly a ještě v roce 1963 ho v Brazílii navštívili architekti Jiří Sedláček, Luděk Todl, později pak Josef Gočár a M. Goepfert, a snad i Josef Havlíček.

Do komplexu nového hlavního města v Brasilii bylo vestavěno i československé velvyslanectví, které přihlíželo k rázu města (arch. K. Filsak, obdivovatel Niemeyerův, K. Bubeníček, J. Lauda a J. Šrámek).

Kromě toho vznikla celá řada staveb v Československu, které se k Niemeyerovi hlásí, např. univerzita v Nitře nebo prefabrikovaný typ rodinného domu zvaný „šumperák“, i když ten vznikl spíše nepochopením Niemeyerova modelu domu ve městě Pampulha (stát Minas Gerais). Výstava, představující odkaz velkého architekta, stojí za vidění i z tohoto hlediska.

Architekt Oscar Niemeyer: Brasilia Národní galerie v Praze, respirium 5. patra Veletržního paláce, do 15. května, denně kromě po 10–18 hodin, autor výstavy a fotografií: Damjan Prelovšek. Výstava byla zapůjčena ze Slovinské národní galerie.