Carter jako první archeolog našel nevyloupený hrob faraona v Údolí králů a užasl nad bohatstvím, které pohřebiště po tři a půl tisíce let skrývalo. Tutanchamon se stal okamžitě veleslavný, ač za svůj krátký život nic mimořádného nevykonal a patřil jen k bezvýznamným vládcům 18. dynastie. Zemřel po deseti letech vládnutí asi v roce 1323 před naším letopočtem ve věku 18 nebo 19 let, aniž by založil vlastní rodinu.

V letech 1961–1981 byly Tutanchamonovy poklady představeny divákům v Kanadě, Japonsku, Francii, USA, Rusku a Velké Británii. Poslední zastávka byla v roce 1981 v Berlíně, kde však byl jeden z exponátů vážně poškozen a Egypt poté vydal zákaz dalších výstav. Tabu bylo porušeno až nyní po dvou desetiletích.

Výstava Tutanchamona cestuje

Tutanchamon se stal znovu vítanou atrakcí (i zdrojem nemalého příjmu), takže zlaté předměty z hrobky mladého krále viděly v posledních letech milióny návštěvníků v Bonnu a Basileji, v americké Filadelfii a Chicagu. V USA výstavu navštívilo v průměru 5 tisíc lidí denně!

Soubor pokladů z hrobu Tutanchamona, zapůjčený z Egyptologického muzea v Káhiře, je nyní nejblíže k českým hranicím. Pozlacené předměty i výrobky z alabastru a fajánsu měly sloužit mrtvému vládci k příjemnému životu na onom světě; expozice je tak pohledem do záhrobí v představách starověku.

Záštitu nad putovní výstavou převzala americká společnost National Geographic Society a komplet všech 140 exponátů byl pojištěn na 700 miliónů euro. Ve Vídni očekávají, že se na Tutanchamona přijde podívat přes půl miliónu diváků. Proto je zaveden systém časových vstupenek, aby si všichni diváci mohli exponáty prohlédnout v klidu a bez návalu.

Expozice je otevřena od pondělí do pátku od 10 do 19 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 19 hodin a ve středu od 10 do 21.30 hodin. Základní vstupné je 18 eur, pro děti a studenty do 17 let 8,5 eura, pro skupiny nad deset lidí 15 eur.

Jak zístak vstupenky?

Na dotaz Práva o možnosti jak sehnat vstupenky, odpovědělo vedení pořádajícího vídeňského Uměleckohistorického muzea následovně: „Nejsnazší cesta je přes internet, kde si lze na adrese www.tut.khm.at objednat časovou vstupenku na daný den a danou hodinu. Návštěvníkům tak odpadá fronta na lístky v samotné pokladně muzea. Je nezbytné dodržet hodinu vstupu, tolerovat se bude jen 30 minut zpoždění. Prohlídka většině zájemců potrvá zhruba 90 minut, ale kdo chce, může zůstat na výstavě i déle.“

V Rakousku vstupenky nabízejí i všechny pobočky Raiffeisenbank, ale podle informace vedení této společnosti v České republice obdobná nabídka žel neplatí, i když by ji uvítalo asi hodně zájemců. Na internetové stránce jsou některé vybrané informace i v češtině.