Vyplývá to z finální verze Technického plánu přechodu od analogového k digitálnímu zemskému TV vysílání.

„Bylo odsouhlaseno finální znění plánu, který byl postoupen ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO),“ sdělila mluvčí ČTÚ Dana Makrlíková. Technický plán přechodu dostane od MPO na stůl vláda, která jej bude definitivně schvalovat.

Digitalizace se rozbíhá pomalu

Letos by mohlo zcela skončit analogové televizní vysílání na Plzeňsku a na Ústecku, kde by lidé přijímali již jen digitální signál.

Prvním regionem, kde bylo ukončeno analogové vysílání se stalo loni v září Domažlicko. TV Nova ho však záhy obnovila. Důvodem byla obava o ztátu vysílacích kmitočtů i problémy s kvalitou digitálního signálu.

Problémy s členitým terénem

Členitost terénu České republiky neumožní mít všude, zejména v horských a řídčeji osídlených oblastech, dostupný digitální televizní signál, tak jako není nyní všude dostupný analogový TV signál.

Občané si budou muset v takových lokalitách pořídit satelit včetně jednorázové dekódovací karty. Nova a Prima přitom na satelitu volně vůbec nejsou, pouze v převzatém vysílání distribuovaném např. v UPC Direct, které se ale měsíčně kromě pořízení a instalace satelitu platí podle druhu zakoupené nabídky.

Některé televize už mohou začít vysílat

V únoru obdržely takzvanou kompenzační licenci umožňující celoplošně vysílat v budovaných digitálních sítích v ČR TV Barrandov spolu se společností EBD, patřící do skupiny kolem Regionální televizní agentury (RTA). TV Barrandov již oznámila, že plánuje zahájit vysílání do letošního září, je však možné, že se tak stane i dřív.

TV Barrandov je jednou ze šesti televizních stanic, které získaly v dubnu 2006 po rok a půl trvajícím výběrovém řízení licenci pro nastupující digitální zemské vysílání (zkráceně DVB-T). Vinou následných soudních sporů ale nové stanice o licence přišly, nárok na ně získaly opět novelou mediálních zákonů, která vstoupila v platnost letos v lednu. Kromě TV Barrandov to jsou dále hudební Óčko, zpravodajsko-publicistická Z1, plnoformátová Febio TV, regionální RTA a stanice pro mladé TV Pohoda.