"Nemůžeme říct, že by nám peníze došly. Nikdy jsme totiž žádné neměli," řekl Granath k finanční situaci akademie. "Po prodeji obrazu bychom mohli žít jen z úroků," dodal.

Jako podmínku si navíc akademie klade, aby nový majitel obrazu věnoval nebo dlouhodobě zapůjčil dílo Národnímu muzeu ve Stockholmu. Akademie si tuto podmínku klade přesto, že zřejmě sníží prodejní hodnotu obrazu ze 750 miliónů švédských korun (asi dvě miliardy Kč), na kterou je dílo pojištěno, na méně než polovinu. Akademie totiž nechce, aby prodejem obraz zcela zmizel z dosahu veřejnosti. Granath však nevyloučil ani jinou formu dohody v tomto smyslu.

Obraz slavného holandského mistra Rembrandta van Rijna (1606 až 1669) darovala akademii v roce 1798 šlechtična Anna Johanna Grillová, když byla přijata za členku. Splnila tím jednu z podmínek přijetí, kdy noví členové akademie museli společnosti přenechat aspoň jedno významné dílo ze svých vlastních uměleckých sbírek. V tehdejších dobách byli členy akademie prakticky jen bohatí šlechtici s uměleckými sklony.

Obraz Přísaha Batávů patří k Rembrandtovým pozdním dílům, je však světově proslulý a je řazen ke zlatému fondu umělcovy tvorby. Rembrandt je označován jako "mistr šerosvitu", což nejlépe prokazuje svým vrcholným dílem Noční hlídka, zobrazující skupinu amsterodamských arkebuzírů. Ten spolu s Leonardovou Monou Lisou, Raffaelovou Sixtinskou madonou a Picassovou Guernikou patří mezi nejslavnější obrazy v dějinách lidstva.