„Soustředili jsme na umění laděné na jiných vlnách. Hlavní myšlenkou je potřeba nalézt nové čtení toho, čemu se říká moderní umění,“ řekl ředitel Sbírky moderního a současného umění NG a zároveň kurátor trienále Tomáš Vlček.

Letošní přehlídka navazuje na dvě předešlá bienále z let 2003 a 2005. Za cíl si organizátoři kladou poskytnout současnému výtvarnému umění možnost komunikovat s co nejširší veřejností.

Vystavena budou díla z Velké Británie, Finska, Německa, Itálie, Francie, Portugalska i Bulharska. Z českých výtvarníků se představí Jiří Černický, Vojtěch Preissig, Miloš Cvach nebo Hynek Martinec se svým oceňovaným portrétem své přítelkyně Zuzany. V rámci restrospektivy kinetického umění budou vystavena díla Radka Kratiny.

Součástí trienále bude také projekt Mobility, v němž mladí umělci z pěti evropských zemí ukážou výsledky svých společných workshopů. Mobility běží od září 2007 do ledna 2009. Výsledná výstava bude putovní, a to od října 2008.