Za jejich hlavní znak je považována sborová harmonizace, kdy vedoucím jedné hlasové skupiny je dívka a druhé chlapec. Skupiny se střídají podle charakteru skladeb a často bývají rozděleny do dvou až tří sekcí.

Věk členů souboru se pohybuje od 6 do 12 let. Program vystoupení zahrnuje bununskou harmonizaci, ukázky bununského tance a zpěvu, bununské dětské písně a hru na tradiční nástroje.