K nejznámějším patří Žalm 23, v němž je hospodin přirovnáván k pastýři, který své stádo opatruje, ošetřuje a chrání. Píseň písní známá také jako Píseň Šalamounova vypráví poetický příběh lásky, který svádí mnoho hudebníků k vlastní interpretaci. Tady zní v pojetí Jurije Edelsteina. Píseň písní se čte v rámci bohoslužeb na svátek Pesach, který je židovskou obdobou Velikonoc. David melech zase pojednává o králi Davidovi, prvním izraelském králi, který je považován za národního hrdinu. Kolcovou doprovází srbský kytarista Borisav Prelič a maďarská vilostika Ágnes Kutasová.

Kateryna Kolcova, Blízko je den, Supraphon, 45,41