V poslední době se probudil i značný zájem o Štyrského obrazy mezi českými a moravskými sběrateli. Tři jeho malby najdeme v žebříčku deseti nejdražších uměleckých děl prodaných na aukcích v České republice, nejdražší z nich – Krajinu v oblacích – vydražila Galerie Kodl loni za 10,3 miliónu korun!

A přesto byl Štyrský dlouhá desetiletí méně známou osobou, než třeba je František Kupka, Emil Filla nebo Jan Zrzavý.

Kompletní přehled jeho díla přinesla až souhrnná výstava v pražském Domě U zvonu, která se loni stala českou kulturní událostí. K ní tehdy vyšel malý katalog s příslibem velké monografie, která se na pultech knihkupectví objevila až v těchto týdnech. A už svým obrovským formátem je naprosto nepřehlédnutelná. Společně ji připravili renomovaní historikové umění Karel Srp a Lenka Bydžovská. Kniha je protějškem stejně objemné publikace o Toyen, nejvěrnější Štyrského umělecké přítelkyni, která vyšla v pražském nakladatelství Argo už v roce 2000 a napsal ji Karel Srp.

Guru české avantgardy

Štyrský byl všestranně talentovaný umělec. Maloval obrazy, fotografoval, dělal koláže, navrhoval obálky na knihy, byl scénografem Osvobozeného divadla, působil jako redaktor Literárního kurýru Odeonu, vybudoval obsáhlou knihovnu erotické literatury a založil Erotickou revue, patřil k iniciátorům vzniku Skupiny surrealistů v ČSR. Pohyboval se mezi Prahou a Paříži a společně s Toyen vymysleli i nový umělecký směr – artificialismus, který byl mezi dvěma válkami nejoriginálnějším českým vkladem do dějin avantgardních evropských ismů.

Kniha je rozdělena na dvě základní části. Krátký život Štyrského, který zemřel ve dvaačtyřiceti letech, je zmapován v bohaté dokumentační příloze. Samotný text knihy je věnován rozboru umělcova díla.

Autoři nabízejí více pohledů

Oba autoři tu zúročili letité surrealistické bádání (jejich společným dílem byl pětisetstránkový katalog Český surrealismus 1929–1953) a do výkladově nesnadné tvorby se pustili znalostí nejaktuálnějších uměleckohistorických postupů. Každou tvůrčí etapu vysvětlují z různých zorných úhlů a vše bohatě dokumentují dobovými texty a úvahami.

Díky tomu je čtenář zatažen přímo do tvůrčího procesu a může krok za krokem proniknout do tajů artificialismu i surrealismu. Texty doplňují kvalitní barevné reprodukce i soubor neznámých dokumentárních fotografií a mimořádně obsáhlá bibliografie. Současně s touto velkou monografií vyšly u Arga i Texty Jindřicha Štyrského, shrnující všechny jeho vydané a dostupné rukopisy.

Význam umělce byl dosud spíše tušený než fakticky známý. Po přečetní monografie Karla Srpa a Lenky Bydžovské lze říci, že Štyrský se z mlhavé říše legend a mýtů vrací do dějin umění, kde má mezi evropskou avantgardou svoje významné místo.

Doufejme, že stejně jako Toyen vyjde i tato monografie anglicky, což by byl záslužný počin.

 

Karel Srp a Lenka Bydžovská: Jindřich Štyrský (monografie) Argo, Praha 2007, 588 stran, doporučená cena 2490 Kč