Název On the Road odkazuje k autorovým domácím i zahraničním tvůrčím pobytům. Jsou zde prezentovány litografie z Mnichova a Jihoafrické republiky, velkoformátový linoryt ze sympozia v Českém Krumlově, mědirytiny vytvořené v grafické dílně v Pasově i experimentální tisky z autorova ateliéru.

Škála Vičarových výrazových prostředků je nesmírně široká: klasické grafické techniky obohacuje o nové postupy a své tisky dotváří jedinečnými zásahy, které z každého listu činí originální obraz. Oč jsou jeho tvůrčí procesy bohatší, o to je jeho námětový záběr soustředěnější.

Inspirace geniem loci

Vičarovým ústředním tématem je příroda, která v jeho díle variuje od zobrazení makrokosmu po mikroskopické detaily. Přestože vychází z reality, nesnaží se zachytit jevovou stránku věcí. Noří se hlouběji, až ke skrytým významům, které se dají poznat jen skutečně vidoucím.

Nelze říci, že by se Vičar okolním světem inspiroval. On ho do svého díla přímo zapojuje. V Kapském Městě vytvořil rozměrný dřevořez přímo z podlahy ateliéru, v Českém Krumlově do svých linorytů implantoval frotáže místních dveří.

Konkrétní místo tak vstoupilo do díla a navždy se v něm zpřítomnilo, stejně jako se v něm zvěčnil i autorův syn prostřednictvím barevných stop svých dlaní nebo řada živých rostlin otištěných do barvy.

Tento tvůrčí přístup rozšiřuje vyznění Vičarova díla o magickou dimenzi, která je jeho výsostným specifikem.

 

Jan Vičar: On the Road
Praha, Galerie Havelka do 23. 2. 2008