Pod vedením Josepa Braconse i Clapése unikátní projekt zpracovalo 36 katalánských i zahraničních autorů a kniha poskytuje informace a analýzy nejvýznamnějších památek od románského umění po současnost v euroamerickém prostoru.

Autoři si všímali nejen malby a plastiky, ale také užitého umění (např. skla) i architektury, která je dílem katalánských architektů působících v zahraničí. Českou odbornou veřejnost by mohla inspirovat k vytvoření obdobného svazku o českém umění v zahraničí.

A že by to byla zajímavá publikace, naznačila třeba nedávná výstava o Karlu IV., která byla z větší části zastoupena zápůjčkami ze zahraničí.