Na vší pohodě, kterou přinesl osvědčený tým Městských divadel pražských, mi některých kolegů bylo až líto. Na místě není ani srovnávání s Menzlovým filmem. Vyjadřovací prostředky divadelní jsou přece jiné. Když už nic jiného, namísto realistického obrazu mohou víc uplatnit fantazii, v Hrabalově případu i pábení.

Pábením proti duchaprázdnu


Už třeba scéna Ondřeje Nekvasila: Vše reálné, a přece krásně magické, děje se kolem vrat pivovaru, před které umístili autoři kuchyni, dvůr, bednářské království (Radim Kalvoda, Jaromír Nosek, Petr Klimeš), ložnici, opravárenství motocyklu Orion, cyklistikovací rampu. Za nimi zasedá správní rada pivovaru (Aleš Procházka, Lubomír Lipský, Vasil Fridrich). A nad nimi děje se všechno nebeské: Ve vlasech Maryšky (Barbora Poláková) topí se holič a kadeřník Boďa Červenka (Oldřich Vízner), koupe a převléká se - Maryška, a leze se na komín - Maryška s Pepinem (Miroslav Vladyka).

V kostýmech Michaely Červenkové hrají v invenčně rozkošatělém příběhu Petra Svojtky prim promluvy, jak je znají spíše Hrabalovi čtenáři než obdivovatelé Menzlova filmu. Režisér to všechno dokázal naskládat do invenčního společenského obrázku v žánrovém rozpětí od lyrické romance, skrze českou besedu až po grotesku evropanskou, jejímiž aktéry jsou duchaprázdní Půlpánové (Fridrich) i naši premiéři (až po Topolánka).

Krásné grotesce hrabalovské blíží se na jevišti nejvíc postřihávání vlasů, krácení sukní i noh stolu, výstup s ševcovským popem, repetice s kontramatkami nebo s milostným hledáním dárků, zabijačka (se zbytečným tancem kolem vnitřností).
A má v nich navrch Francin ve společensky nádherně toporném projevu Jiřího Hány, Maryška a Pepin, i když jeho švejkovská poloha „rakóského vojáka, keré zase jednó slavně zvítězil,“ je místy zbytečně zavádějící.

Hrabal na Hrad


Postřižiny v ABC se okamžitě po premiéře zařadí k nejnavštěvovanějším inscenacím roku s magickou osmičkou na konci letopočtu. O to spíš, oč trapnějších komedií jsme svědky v kocourkovských výstupech parlamentních bratrstev. Ještě že máme Hrabala, Menzla nebo Svojtku.

Městská divadla pražská – Divadlo ABC – Bohumil Hrabal: Postřižiny. Divadelní scénář Jiří Janků, Petr Svojtka. Režie Svojtka, dramaturgie Janků, scéna Ondřej Nekvasil, kostýmy Michaela Červenková, pohybová spolupráce Martin Pacek, hudební spolupráce Petr Mandel. Premiéra 9. února 2008.