„Mistrovství Evropy ve fotbale budeme na Primě vysílat,“ sdělil Právu. Jednání se ale vedou, a to intenzivní, proběhla již tři sezení. „Zásadním problémem je cena, kterou dosud Prima požaduje, protože ta je pro Českou televizi neakceptovatelná,“ řekl Šticha.

„Obecně ovšem platí, že televize veřejné služby má schopnosti jak lidské, tak technické, aby přenosy z fotbalového šampionátu zajistila divákům v nejvyšší profesionální kvalitě. Avšak doslova s každým dnem se snižuje možnost projekt od Primy odpovědně převzít,“ konstatoval mluvčí ČT.

Podle informací Práva nabízí Prima za odprodej vysílacích práv 100 miliónů korun, ČT je ochotna akceptovat pouze částku 60 miliónů Kč. Kromě licence však musí vysílající televize vložit desítky miliónů korun na technické a technologické náklady zejména přímých přenosů, ale i záznamů.