Velkorozměrové sochy a objekty od českých i zahraničních umělců (Aleš Veselý, Kurt Gebauer, Jiří David, Roman Týc, David Černý, Ivana Junková, Tomasz Urbanowicz) jsou rozmístěny po celé ploše největšího pražského bulváru. Do Prahy tak přichází tradice moderního sochařského umění kráčejícího do ulic; například v roce 1996 zabydlely sochy předních světových umělců pařížská Elysejská pole.

"Václavák se svými kytičkami, záhonky a také s kdekoli stojícími stánky zatím nemá koncepci. Je to jako giganticky nazvětšované náměstíčko nějaké pokleslé obce," říká Kurt Gebauer. Právě to se Sculpture Grande pokouší během léta změnit.

Ačkoli většina vystavených objektů nevznikla přímo pro potřeby festivalu, sochy i instalace reflektují atmosféru velkoměstského centra. Díla jako Ohnívání Romana Týce věnované oběti Jana Palacha dokonce připomínají zvlášť významné (v tomto případě tragické) body historie Václavského náměstí.

Pořadatelé plánují uvést každý týden až do konce září novou sochu. Od příštího ročníku by měl festival pokračovat již jako soutěžní.

Souběžně pořádá Gallery Art Factory projekt Pal Fiction - The Best of Videoart. Každý večer se v galerii promítá to nejlepší z českého a slovenského videa posledních deseti let (Michal Pěchouček, skupina Podebal, Peter Rónai, Erik Binder). Projekce doprovází výstava fotografií vytvořených zúčastněnými umělci.